INFORMATIONER OM EJENDOMMEN, BESTYRELSEN OG GOD FONDSLEDELSE

Ejendommens stamdata

Ejendommen er opført i 1930, har 183 boliger og er beliggende på Borups Allé 179, Hillerødgade 112-136, Hvidkildevej 1-19 og Mågevej 2-10.

Bestyrelsesmedlemmer

Tabita Lotte Rachlitz, bestyrelsesformand, statsautoriseret revisor
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Seneste valg til bestyrelsen 2021
Udløb af aktuel valgperiode 2023

Rasmus Juvik, bestyrelsesmedlem, advokat
Indtrådt i bestyrelsen i 2021
Seneste valg til bestyrelsen 2021
Udløb af aktuel valgperiode 2022

Betina Duedam, bestyrelsesmedlem, socialpædagog
Indtrådt i bestyrelsen i 2014
Seneste valg til bestyrelsen 2019
Udløb af aktuel valgperiode 2021

God fondsledelse

Bestyrelsen ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår fondens ledelse og beslutninger. Fonden Hvidkildegård har behandlet anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse og følger langt de fleste af anbefalingerne. For de få anbefalinger, som ikke umiddelbart følges, gives en forklaring herpå. Redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i fondens årsrapport. En samlet gennemgang af anbefalingerne, som fonden følger og forklarer kan ses her.

Tidligere behandlinger af anbefalingerne

Bestyrelsen har også tidligere behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Se fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a her: